FITOHORM ÁLTALÁNOS VIRÁGFÖLD

A FitoHorm Általános Virágföld természetes nedvességtartalma és szerkezete révén ideális körülményeket teremt a növények számára. A virágföld biztosítja a növény egészséges növekedését és a hosszantartó virágzását. Az alapanyagok összetétele jó öntözhetőséget és kiváló gyökérfejlődést biztosít. Felhasználható a savanyú talajokat kedvelő növények kivételével, kertészeti növények szaporító és termesztő közegeként.

Cserepes és balkon növények, díszkerti fák, bokrok, cserjék, stb. termesztő közegeként.

 

Eredeti, zárt csomagolásban 2 évig eltárolható.

A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaügyi előírásokat. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre való jutását kerülni kell. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyzás, és ruhaváltás szükséges. Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Felhasználása során gumikesztyűt kell viselni.
Környezetvédelmi előírások: Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

Tűzveszélyességi osztályba sorolás: Nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály
Tilos a készítményt és csomagolóanyagát folyókba, tavakba, vagy víztározókba juttatni.

N: 1,7 %
P2O5: 1 %
K2O: 0,5 %

 

20 liter, 50 liter

BIZTONSÁGI ADATLAP IGÉNYLÉSE