FITOHORM SZÓJA LOMBTRÁGYA

A termék a szója, borsó, bab számára megfelelő arányban tartalmazza a fejlődéshez szükséges mikroelemeket. A szója és borsó esetében különös figyelmet kell fordítanunk a P, K, Mg, S és mikroelem ellátásra. A nitrogén ellátás túlzott szintje csökkentheti a szimbióta baktériumok gyökérgümőinek képződését.

Fontos, hogy a kezdeti időszakban pótoljuk a Nitrogént, amíg a szimbióta kapcsolat nem működik. A molibdén hiánya, a gyökérgümő-baktériumok elégtelen N-megkötése és az ebből következő N-hiánytünetek sok esetben elfedik az összes többi, Mo-hiányból eredő tünetet.

Nem jellemző tünetként jelentkezik a gyengébb növekedés, korai virágpergés, csökkent magtermés és egész növényrészek elhalása. 

Felhasználási javaslat: 2-3 liter/ha

A pillangósokon a gyökérgümő-baktériumok elégte-len N-megkötése és ebből következő N-hiánytünetek a molibdén hiányból eredeztethetők. Molibdénhiány felelős lehet a gyengébb növekedésért, korai virág-pergésért és az ebből eredő csökkent magtermésért. A levelek a nitrogénhiányra jellemző halványzöld színt mutatnak.

Káposztaféléknél a molibdén-hiány levél- és virágtorzulásokat eredményez.

Összetétel (m/v %):
Fe: 0,4
Mn: 0,5
Cu: 0,5
Zn: 1,5
B: 0,5
Mo: 0,3

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, ételtől, italtól, takarmánytól elkülönítve, száraz, fedett, hűvös – de fagymentes – helyen korlátlan ideig eltartható.

Figyelem! 
A lombtrágyázás esetén is be kell tartani a permetezés alapvető szabályait.

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését.
A szembe vagy bőrfelületre került szert bő vízzel le kell mosni!
Tilos a készítményt és csomagolóanyagát folyókba, tavakba, vagy víztározókba juttatni.

BIZTONSÁGI ADATLAP IGÉNYLÉSE