Mangánhiány (Mn)

A mangánhiányos sejtekben a klorofill lebomlik. Így a sejtek elveszítik zöld szíüket, és a kisebb erek között először halvány- vagy sárgászöld, apró, pontszerű nekrózisok keletkeznek, amelyek kezdetben az erektől távolabbi zónákra korlátozódnak, ráeső fényben világos pettyeknek mutatkoznak. A foltok sárgásfehérré színeződnek el. 

Tartós hiány esetén alevelek finom erezete is klorotikussá válik, csak a levél alapi részénmarad meg a főér körül egy keskeny zöld szegély. A mangánhiánytünetek többnyire a fiatalabb vagy közepes korú leveleken észlelhetők, a legerősebben a tőalaphoz közelebbi leveleken jelentkeznek. Ha nagymérvű a mangánhiány okozta növekedésgátlás, csökkent virág- és gyümölcsképzés, gyenge levél- és gyökérnövekedés is megfigyelhető.

A FITOHORM AJÁNLATA: